office@dnt.rs 011.40.49.420

Construction Building

Građevina- značenje pojma

Građevina je ostvarenje građevinske tehnike, nastale delovanjem na sam građevinski materijal i opremu koja predstava skup veoma teških i zahtevnih građevinskih poslova. Sama građevina je samostalna i najvećim delom nepoktretna konstrukcija, objekat koji je sagradio čovek i koji služi čoveku za življenje, delatnost, zaštitu i sl.

Glavna podela građevine je na:

  • visokogradnju (zgradarstvo)
  • niskogradnju (putevi, mostovi, _rane itd.).

Delovi jedne građevine

Svaka građevina mora da poseduje:

  • Noseću konstrukciju
  • Arhitektoniku
  • Elektroinstalacije
  • Instalacije vodovoda i kanalizacije
  • Termotehničke instalacije (grejanje, ventilacija, klimatiza)
  • Protivpožarne instalacije
  • Mašinske instalacije

DN&T investing group d.o.o. uspešno obavlja već duži niz godina zahtevne i složene poslove građevine, ža šta je i registrovan kao što i pun naziv glasi “DN&T Investing group d.o.o. preduzeće za građevinske radove i nespecifične radove niskogradnje, prometa i usluga Beograd, Voždovac.”

Iza nas već sad postoji bogato iskuskvo i mnoštvo zadovoljnih korisnika naših usluga – investitora. Vaše zadovoljstvo je naš najveći uspeh, a Vaša preporuka naša najbolja reklama.